U staat op het punt een gift over te maken aan de Koning Boudewijnstichting ter ondersteuning van Gent - Circusplaneet VZW. Vergeet niet dat u, door online een gift over te maken, akkoord gaat met ons Privacybeleid. Hartelijk dank voor uw vrijgevigheid!

1. Mijn gift

Gift

of

Ik schenk maandelijks

Koning Boudewijnstichting


De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving.

De Stichting is in België, in Europa en elders in de wereld een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen.

Integriteit, transparantie, pluralisme, onafhankelijkheid, respect voor diversiteit en bevorderen van solidariteit zijn haar belangrijkste waarden.

De Stichting ontplooit haar activiteiten rond deze programma’s in dienst van het algemeen belang: sociale rechtvaardigheid en armoede; gezondheid; democratie; klimaat, milieu en biodiversiteit; onderwijs en ontwikkeling van talenten; erfgoed en cultuur; Europa en internationaal.
 
De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar nut. Ze werd opgericht in 1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was.

Schrijf in op onze e-news.

2. Mijn officiële gegevens (voor het fiscaal attest)

* Verplichte velden

Respecteren van uw privacy


Uw persoonlijke gegevens zijn nodig om uw bijdrage te voltooien

U kan meer te weten komen over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken door onze privacy policy te lezen.

Conform de wetgeving, heb je het recht om je gegevens te bekijken, aan te passen of te verwijderen. Om dit te doen, kan je contact met ons opnemen:
Email : privacy@kbs-frb.be

Alle bankgegevens zijn versleuteld door middel van SSL protocol

Persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen in onze computersystemen.

Onze donatieservice staat tot uw dienst om al uw vragen te beantwoorden. Aarzel niet om contact op te nemen via: donate@kbs-frb.be

3. Mijn betaling

Zeer veilige betalingen met behulp van de 256-bit SSL-coderingsmethode, de hoogste beveiligingsstandaard.

Ik bevestig mijn betaling

Zorgeloos schenken


Schenking en belastingcertificaat
Een schenking is de overdracht van een goed aan een ander persoon, zonder enig voordeel voor de schenker. De bekendste vorm is een schenking in contanten, vaak in de vorm van een bankoverschrijving.
Lidmaatschapsabonnementen, tijdschriftabonnementen en betalingen die de schenker een voordeel opleveren, kunnen dus niet worden beschouwd als schenkingen.
 
Belgische schenkers
Schenkingen van minstens 40 euro aan de Koning Boudewijnstichting geven recht op een belastingvermindering van 45% van het werkelijk betaalde bedrag, wat vermeld wordt op het fiscaal attest van de Stichting.
Het fiscaal attest voor alle giften die u aan de Koning Boudewijnstichting hebt gedaan, wordt eind februari van het volgende jaar opgestuurd, per post of e-mail (als de Stichting over uw e-mailadres beschikt).
 
Europese schenkers
Schenkers gevestigd in Frankrijk, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Denemarken die een Fonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting wensen te steunen, kunnen hun schenkingen rechtstreeks aan de Stichting overmaken en genieten van bepaalde belastingvoordelen in hun land van verblijf.

In Europa gevestigde schenkers die 'Vrienden van'-fondsen, projectrekeningen, culturele mecenaatsrekeningen voor podiumkunsten/musea en solidariteitsrekeningen voor scholen willen steunen, worden uitgenodigd om gebruik te maken van het Transnational Giving Europe netwerk

Enkel voor fondsen van de Koning Boudewijnstichting zelf (Fondsen Vrienden Van, projectrekeningen, culturele mecenaatsrekeningen voor podiumkunsten/musea en solidariteitsrekeningen voor scholen zijn dus uitgesloten):
  • Luxemburgs fiscaal kader
Dankzij haar erkenning als instelling van openbaar nut in het Groothertogdom Luxemburg kan de Koning Boudewijnstichting officiële belastingcertificaten uitreiken aan Luxemburgse belastingplichtige schenkers als het totale bedrag van de schenkingen op de rekening van de Stichting minimaal € 40 bedraagt.
Het fiscaal attest voor alle giften aan de Koning Boudewijnstichting wordt eind februari van het volgende jaar opgestuurd, per post of e-mail (als de Stichting over uw e-mailadres beschikt). Dit certificaat gaat vergezeld van formulier 720F, dat de fiscale goedkeuring staaft.
Raadpleeg de officiële Luxemburgse Belastinggids voor meer informatie over de Luxemburgse belastingwetgeving.
  • Nederlands fiscaal kader
Dankzij haar erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in Nederland kan de Koning Boudewijnstichting officiële fiscale attesten uitreiken aan Nederlandse donateursbelastingplichtigen als het totaalbedrag van de giften op de rekening van de Stichting minimaal € 40 bedraagt.
Het fiscaal attest voor alle giften aan de Koning Boudewijnstichting wordt eind februari van het volgende jaar opgestuurd, per post of e-mail (op voorwaarde dat de Stichting over uw e-mailadres beschikt).
Raadpleeg de officiële website van de Nederlandse Belastingdienst voor meer informatie over de toepasselijke belastingregels.
  • Frans fiscaal kader
Krachtens een machtiging van het Franse ministerie van Economie kan de Koning Boudewijnstichting officiële belastingcertificaten afgeven aan Franse belastingplichtigen die schenkingen doen, onder dezelfde voorwaarden als een Stichting die in Frankrijk erkend is als een stichting van openbaar nut.
Voor elke schenking stuurt de Koning Boudewijnstichting de schenker een fiscaal attest per post of per e-mail (op voorwaarde dat de Stichting over uw e-mailadres beschikt).
 
Zoals bij alle stichtingen van algemeen nut, komen schenkingen aan de Koning Boudewijnstichting voor rekening van derde organisaties die vooraf door de schenker werden geïdentificeerd, niet in aanmerking voor een vermindering van de Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) en moet voldoen aan alle toepasselijke wettelijke en fiscale bepalingen, inclusief territorialiteitsregels.
Raadpleeg de officiële website van het Ministerie van Economische Zaken voor meer informatie over de belastingregels die van toepassing zijn op particulieren.
  • Deens fiscaal kader
Dankzij de erkenning door de Deense belastingdienst kan de Koning Boudewijnstichting officiële fiscale attesten uitreiken aan Deense belastingplichtigen die schenkingen doen.
Voor elke schenking stuurt de Koning Boudewijnstichting een specifiek fiscaal attest per post of e-mail (op voorwaarde dat de Stichting over uw e-mailadres beschikt). Dit fiscaal attest vraagt de Deense schenker om zijn of haar registratienummer door te geven aan de Koning Boudewijnstichting, die verantwoordelijk is voor de aangifte van de schenkingen bij de Deense fiscus. Deense donoren kunnen donaties niet zelf aangeven in hun belastingaangifte.
Ga voor meer informatie over de Deense belastingwetgeving naar de website van de Deense belastingdienst.