1. Mijn gift

Eenmalige donatie

Photo

of

Maandelijkse donatie

Koning Boudewijnstichting


De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving.

De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen.

Integriteit, transparantie, pluralisme, onafhankelijkheid, respect voor diversiteit en bevorderen van solidariteit zijn haar belangrijkste waarden.

Haar actiedomeinen momenteel zijn armoede en sociale rechtvaardigheid, filantropie, gezondheid, maatschappelijk engagement, ontwikkeling van talenten, democratie, Europese integratie, erfgoed, duurzame ontwikkeling en Afrika en ontwikkelingslanden.

De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar nut. Ze werd opgericht in 1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was.

Schrijf in op onze e-news.
 

2. Mijn officiële gegevens (voor het fiscaal attest)

* Verplichte velden

Respecteren van uw privacy


Uw persoonlijke gegevens zijn nodig om uw bijdrage te voltooien

U kan meer te weten komen over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken door onze privacy policy te lezen.

Conform de wetgeving, heb je het recht om je gegevens te bekijken, aan te passen of te verwijderen. Om dit te doen, kan je contact met ons opnemen:
Email : privacy@kbs-frb.be

Alle bankgegevens zijn versleuteld door middel van SSL protocol

Persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen in onze computersystemen.

Onze donatieservice staat tot uw dienst om al uw vragen te beantwoorden. Aarzel niet om contact op te nemen via: donate@kbs-frb.be

3. Mijn betaling

100% beveiligd betaalplatform

Ik bevestig mijn betaling

Zorgeloos schenken


Gift en fiscaal attest
 
Een gift is de overdracht van een vermogenselement van de ene naar de andere, dus zonder enig voordeel voor de schenker. De bekendste is de gift in cash, vaak in de vorm van een overschrijving.

Lidgelden, abonnementen op tijdschriften en stortingen waarvoor de schenker als tegenprestatie een voordeel ontvangt, mogen dus niet beschouwd worden als een gift.

Giften vanaf 40 euro die worden overgemaakt aan de Koning Boudewijnstichting, geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 % van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.

Het fiscaal attest voor het totaal van uw giften aan de Stichting wordt u eind februari van het daaropvolgend jaar bezorgd.

Schenkers die in Frankrijk, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Denemarken wonen en die een Fonds willen steunen dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting, kunnen hun giften rechtstreeks overmaken aan de Stichting en tegelijk genieten van alle belastingvoordelen in het land waar ze verblijven. Dat komt doordat de Stichting in deze vier landen ook erkend is.