WETTELIJKE BEPALINGEN

Uitgever
Deze site wordt uitgebracht door:
Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat 21
B-1000 Brussel
Email : info@kbs-frb.be
De eindverantwoordelijke voor de publicatie is Brieuc Van Damme.

Conform de Belgische wet op de bescherming van de privacy hebt u steeds toegang tot uw persoonsgegevens. U kunt deze op juistheid controleren en, indien nodig, onjuistheden doen verbeteren.
U kunt zich beroepen op uw rechten door u te wenden tot:

Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat 21
B-1000 Brussel
Email : info@kbs-frb.be

Aansprakelijkheid
Ondanks de constante zorg en aandacht die de Koning Boudewijnstichting besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. We kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. We trachten de informatie zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgevoerd.
De Koning Boudewijnstichting is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van onze website en het downloaden van bestanden van de website.
Ook storingen of onderbrekingen in de website, waardoor het tijdelijk onmogelijk is om onze website te raadplegen, geven in geen enkel geval recht op enige compensatie.

Links en verwijzingen
Onze website verwijst naar sites van derden. We hebben geen controle over de aard, de volledigheid noch de juistheid van de informatie op deze websites en zijn derhalve niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.
U mag altijd links leggen naar onze website of een pagina ervan. We stellen het op prijs hiervan op de hoogte gebracht te worden.
Door de aard van het internet kunnen we geen toezicht uitoefenen op wie er naar onze site doorverbindt. De aanwezigheid van een link op een andere site betekent dus niet dat we die site zouden goedkeuren of aanbevelen.
We kunnen deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen, waarbij de wijziging onmiddellijk van kracht wordt.
Heeft u vragen of commentaar bij deze algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op via info@kbs-frb.be

Webhosting
Deze website wordt exclusief gehost op datacenters in Europa (Ierland en Duitsland) van het bedrijf Amazon Web Services (AWS):
Amazon Web Services Inc.
410 Terry Avenue North,
Seattle, WA 98109-5210, USA
http://aws.amazon.com

Deze site werd gerealiseerd door iRaiser.

Alle computergegevens die verband met u houden worden op strikt vertrouwelijke wijze behandeld, en worden twee maal gecodeerd.
iRaiser streeft naar de hoogst mogelijke beveiliging voor zijn oplossingen.