Bescherming van het auteursrecht
Alle teksten, foto’s, illustraties en andere items op deze website zijn beschermd door het auteursrecht.
Wilt u ze reproduceren of meedelen aan een publiek, in welke vorm ook, dan moet u hiervoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming krijgen, tenzij dat niet nodig is volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Zo heeft u bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor gebruik in private of huiselijke kring.
Toelating vragen voor reproductie kan via info@kbs-frb.be

Illustraties
We hebben geprobeerd contact op te nemen met al wie copyright heeft op de foto’s en illustraties gebruikt op deze website. Indien er foto’s of illustraties werden gebruikt zonder voorkennis van de rechthebbenden, kunnen deze personen zich wenden tot info@kbs-frb.be
Voor de reproductie van foto’s buiten de huiselijke kring is toestemming van de auteur vereist.

Copyright
Copyright © Koning Boudewijnstichting
 
Deze site werd gerealiseerd door i-Raiser.
Hij functioneert op basis van Open Source software (Linux, Lighttpd, MySQL, PHP, Jelix).